Fastighetsbeskattning

Nyheter (301)

Kammarrätten sätter ned taxeringsvärdet för Norra Latin

Kammarrätten river upp underinstansernas avgöranden gällande taxeringsvärdet för fastigheten innehållande den gamla skolbyggnaden Norra Latin i Stockholm. Eftersom byggnaden är kulturreserverad går den inte att bygga om till kontorslokaler med högre avkastning än den pågående konferensverksamheten. Värdet ska därför bestämmas utifrån pågående användning, innebärande en nedsättning med drygt 32 miljoner kronor.

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Skatterätt, Fastighetsjuridik