HR

Urval av experter

Anneli Lönnborg
Senior Associate på Gernandt & Danielsson.
Gert Nilsson Eldrimner
Advokat, medlare och grundare av Advokatfirman Eldrimner
Tommy Iseskog
Jurist, författare och expert inom arbetsrätt

Nyheter (23)

Fel arbetskläder räcker för uppsägning

Fel arbetskläder på en flyttfirma räcker som saklig grund för uppsägning. Men dessutom hade den anställde gjort sig skyldig till felaktig tidredovisning och varit olovligt frånvarande. Tingsrätten anser att flyttfirman gjort vad som ankommit på bolaget för att förse honom med skyddsskor och för att få till stånd en rehabilitering till följd av omfattande korttidsfrånvaro.

Instans
Göteborgs tingsrätt
Rättsområden
Arbetsrätt, HR

Traktamente inkluderas inte i lön

Eftersom det inte stod i anställningsavtalet med transportfirman att traktamentet skulle ingå i lönen måste arbetsgivaren ersätta den anställde ytterligare. Helsingborgs tingsrätt anser dessutom att detta framstår som naturligt utifrån att traktam...

Instans
Helsingborgs tingsrätt
Rättsområden
Arbetsrätt, Affärsjuridik, HR

En moderniserad arbetsrätt

Regeringen har beslutat att tillsätta en särskild utredare för att utreda en modernisering av arbetsrätten. Utredaren ska föreslå hur arbetsrätten kan anpassas efter dagens arbetsmarknad samtidigt som en grundläggande balans mellan arbetsmarknaden...

Rättsområden
Arbetsrätt, HR

Skadestånd trots olagligt arbete

Har en person som ljugit om sin rätt att arbeta och vistas i Sverige rätt till skadestånd när arbetsgivaren bryter mot semesterlagen? Ja, eftersom det är arbetsgivarens ansvar att kontrollera att anställda har nödvändiga tillstånd. Det kommer Söde...

Instans
Södertälje tingsrätt
Rättsområden
Migrationsrätt, Skadeståndsrätt, Arbetsrätt, HR

Inte diskriminering neka läkare bisyssla

En läkare på ett Stockholmssjukhus som nekats att utföra bisysslor på grund av en pågående rehabiliteringsprocess anses inte ha diskriminerats. Visserligen fick andra läkare ägna sig åt bisysslor men ingen av dem hade så hög sjukfrånvaro som den n...

Instans
Stockholms tingsrätt
Rättsområden
Offentlig rätt, Arbetsrätt, HR

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga

I denna promemoria föreslås en nedsättning av det samlade uttaget av arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift på ersättning till ungdomar som vid årets ingång har fyllt 15 men inte 18 år. Nedsättningen innebär att avgifterna sätts ned så att enda...

Rättsområden
Skatterätt, Arbetsrätt, HR

Anställningsskyddet förlängs tills arbetstagaren fyllt 69 år

I denna lagrådsremiss föreslås att arbetstagares anställningsskydd ska förlängas genom ändringar i lagen (1982:80) om anställningsskydd. Åldern för rätten att kvarstå i anställningen ska höjas till 69 år. När den åldern har uppnåtts ska arbetsgiva...

Rättsområden
Arbetsrätt, HR

Expertkommentarer (13)

Att avsluta en anställning genom avtal

Hur avslutas en anställning på bästa sätt – med så få konsekvenser för arbetsgivare och arbetstagare som möjligt? Jonas Wiberg går igenom hur man avtalar om avslut – från hur det inledande samtalet bör gå till, till avtalets innehåll.

Seminarier (2)