Övrig arbetsrätt

Nyheter (4191)

Återbetalning trots erlagda arbetsgivaravgifter

En näringsidkare som tagit emot ekonomiska bidrag stöd för två arbetstagare i sin enskilda firma måste återbetala stödet på 135 000 kronor. Orsaken är att han bytte organisationsform till aktiebolag och betalade arbetsgivaravgifterna via det bolag...

Instans
Göteborgs tingsrätt
Rättsområden
Offentlig rätt, Arbetsrätt

Åtalade mutbrott var avtackning

En anställd på Trafikverket frias från mutbrott sedan han bjudits på en hockeyresa med övernattning av en leverantör. Tingsrätten och hovrätten godtar mannens uppgifter om att han tidigare var anställd hos leverantören och att resan ska ses som en...

Instans
Hovrätten för Nedre Norrland
Rättsområden
Straffrätt, Arbetsrätt

HD prövar inte hot och ofredande av rektor

Hovrätten instämde med tingsrättens bedömning att en man som kallat sin sons rektor för könsord och andra kränkande tillmälen samt hotat att komma till skolan med ett basebollträ ska dömas för ofredande och olaga hot. Antalet dagsböter sänktes doc...

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Offentlig rätt, Straffrätt, Arbetsrätt

Rektor slog elever - fälls även i hovrätten

Den före detta rektorn på en friskola i Västsverige döms mot sitt nekande för att misshandlat och ofredat elever i åldrarna nio-tolv år. Utredningen visar enligt domstolarna att mannen vid upprepade tillfällen slagit till barn som misskött sig på ...

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Rättsområden
Straffrätt, Offentlig rätt, Arbetsrätt

Kommun slipper betala för 500 timmars konsultarbete

Både tingsrätten och Hovrätten för Nedre Norrland anser det visat att en konsult arbetat cirka 500 timmar i samband med ett konsultuppdrag för Sundsvalls kommun. Men det är inte visat att arbetet utförts inom ramen för det aktuella avtalet. Därför...

Instans
Hovrätten för Nedre Norrland
Rättsområden
Affärsjuridik, Arbetsrätt

Traktamente inkluderas inte i lön

Eftersom det inte stod i anställningsavtalet med transportfirman att traktamentet skulle ingå i lönen måste arbetsgivaren ersätta den anställde ytterligare. Helsingborgs tingsrätt anser dessutom att detta framstår som naturligt utifrån att traktam...

Instans
Helsingborgs tingsrätt
Rättsområden
Arbetsrätt, Affärsjuridik, HR

Etableringsjobb

Etableringsjobb innebär en helt ny modell för staten att stimulera anställningar. Under anställningen ska individen enligt modellen få en kombination av lön från arbetsgivaren och ersättning från staten. Utformningen skiljer sig från dagens befint...

Rättsområden
Offentlig rätt, Arbetsrätt

Skattelättnad för arbetsresor

Reseavdragskommittén har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen. Kommittén har haft i uppdrag att undersöka hur systemet för avdrag för resor mellan bostad och arbetsplats bör omarbetas för att på ett bättre sätt gynna resor med låga uts...