Anställning, uppsägning och avskedande

Nyheter (1505)

Sambo till kriminell måste sluta som polis

En polis vars sambo är kriminellt belastad underkändes i en säkerhetsprövning och sades därför upp. Säkerhetsbeslutet eller kvinnans familjeliv räcker inte för uppsägning enligt Arbetsdomstolen – det gör däremot hennes engagemang i mannens brottmålsprocess.

Instans
Arbetsdomstolen
Rättsområden
Arbetsrätt