Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Vilken beräkningsmodell ska väljas vid återvinning av betalning till...

Hur ska det återvinningsbara beloppet beräknas vid minskning på bankkonto med kredit som används som betalkonto? Ulrik Hägge redogör för en ny beräkningsmodell, som sannolikt innebär fördelar för återvinningssvaranden och därför kan förväntas åberopas i kommande insolvensrättsliga tvister.

Ulrik Hägge
Advokat och delägare vid Rosengrens advokatbyrå