Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Prognosbedömning vid obestånd II

I december månads expertkommentar i insolvensrätt skriver Ulrik Hägge om obeståndsbegreppet och hur det bedömts av hovrätten i en av de återvinningstvister som förs i Saab-konkursen. Kommentaren behandlar även Högsta domstolens uttalande angående undersökningsplikt vid prövning av ond tro hos återvinningssvaranden.

Ulrik Hägge
Advokat och delägare vid Rosengrens advokatbyrå