Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Nya regler vid åldersbedömningar

I maj månads expertkommentar i migrationsrätt skriver Viktoria Nyström om de nya reglerna för åldersbedömningar som trädde i kraft 1 maj 2017. Reglerna, som bland annat innebär att en tillfällig bedömning ska göras innan slutligt beslut gällande åldern fattas i samband med att frågan om uppehållstillstånd och statusförklaring avgörs, ska tillämpas på ansökningar som registrerats från och med februari 2017. I kommentaren klargörs bland annat när en åldersbedömning ska genomföras, vad som ska vägas in samt möjligheterna att överklaga sådana beslut.

Viktoria Nyström
Advokat och grundare, AE Nyströms Advokatbyrå