Lexnova Expertkommentarer

Migrationsrätt

Landets främsta experter inom migrationsrätt analyserar viktiga frågeställningar, rättsfall och lagstiftning. Här får du som praktiker en juridisk kunskapsbank i form av kärnfulla analyser.

  • Kärnfulla juridiska analyser
  • Branschens främsta experter
  • Nya analyser varje månad

Urval av experter

Viktoria Nyström
Advokat och grundare, AE Nyströms Advokatbyrå
Madelaine Seidlitz
Jurist på Amnesty International
Amanda Johansson Köves
Doktorand i familjerätt och migrationsrätt

Expertkommentarer (120)

Moment 22 i asylprocessen

Ett giltigt pass är ofta ett krav för uppehållstillstånd, men långa handläggningstider bidrar till att inlämnat pass löper ut under asylprocessen. Ett inlämnat pass kan inte krävas tillbaka för att förnyas, och samtidigt riskerar asylsökande som inte lämnar in sitt pass att få avslag – ett migrationsrättsligt moment 22 med anledning av arkivlagens regler.

Asylsökande och tortyr

Vilka krav ställs på tortyrskadeutredningar och vad innebär en framtida risk att utsattas för tortyr? Madelaine Seidlitz analyserar ett viktigt avgörande från Europadomstolen, i ljuset av den kritik som finns mot svenska myndigheters bedömning av asylsökandes berättelser om tortyr.