Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Från solidarisk betalningsskyldighet till delat betalningsansvar

I september månads expertkommentar i insolvensrätt diskuterar Ulrik Hägge vilken effekt en sidoöverenskommelse mellan borgenär och en av flera solidariskt betalningsansvariga får för de övrigt betalningsansvariga.

Ulrik Hägge
Advokat och delägare vid Rosengrens advokatbyrå