Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Godkännande av faktura överlåten till factoring

I april månads expertkommentar i insolvensrätt skriver Ulrik Hägge om factoring och verkan av att fakturagäldenären i förhållande till factoringbolaget godkänner fakturan. Särskilt utreds vad som gäller om gäldenären hävdar att det finns kvittningsgilla motfordringar som denne vill nyttja för att reglera fakturan .

Ulrik Hägge
Advokat och delägare vid Rosengrens advokatbyrå