Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Synpunkter från en konkursförvaltare som varit verksam i 45 år

I oktober månads expertkommentar i insolvensrätt skriver Rolf Åbjörnsson om sina 45 år som konkursförvaltare. Kommentaren behandlar en rad olika frågor och företeelser – bland annat arvode och jäv, skyldigheten att anmäla borgenärsbrott och behovet av särskild utbildning för blivande insolvenspraktiker.

Rolf Åbjörnsson