Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Styrelsens ansvar för konkursbolags förpliktelser

I februari månads expertkommentar i insolvensrätt utreder Rolf Åbjörnsson i vilken omfattning styrelsen kan hållas ansvarig för konkursbolagets förpliktelser. Utgångspunkten är en dom där Svea hovrätt kommit fram till att styrelsens ansvar under vissa förutsättningar kan göras gällande även efter konkurstidpunkten.

Rolf Åbjörnsson