Lex causae som försvar i återvinningstvist

Kan svaranden i en återvinningstvist försvara sig med hänvisning till en rättshandlings oangripbarhet enligt lex causae? Mikael Kubu och Kenneth Nilsson reder ut begreppen och ger sin analys av gällande rätt. De diskuterar också nationella domstolars behörighet samt frågan om lagval.

Kenneth Nilsson
Konkursförvaltare och företagsrekonstruktör, Ackordcentralen Väst
Mikael Kubu
Jurist, vd och koncernchef på Ackordscentralen
Lex causae som försvar i återvinningstvist

Lex causae som försvar i återvinningstvist  1.    InledningEuropaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 av den 20 maj 2015 om insolvensförfaranden (i fortsättningen ”Insolvensförordningen...