Ekobrott

Nyheter (2379)

Fängelse för grundare av skolstiftelse - men skadeståndsprövning underkänns

Grundaren för en muslimsk skolstiftelse döms till fyra och ett halvt års fängelse för omfattande ekobrott. Svea hovrätt lindrar dock domen mot tre andra företrädare som nu döms till fängelsestraff på tio månader istället för drygt två år. Hovrätte...

Konsult frias för muta till Trafikverkets personal

En representant för ett företag som anlitades av Trafikverket frias från mutbrott på grund av preskription eftersom hovrätten tidigarelägger tidpunkten för inköpet av en mobiltelefon till en tjänsteman på Trafikverket med två månader.

Instans
Hovrätten för Övre Norrland
Rättsområden
Straffrätt

HD klargör hur ett näringsförbud ska utformas

Högsta domstolen, HD, betonar vikten av att ett domslut om näringsförbud formuleras så att det klart framgår vad som är förbudstiden. Hovrätten har i ett mål om ekonomisk brottslighet sänkt förbudstiden från sex till fem år på grund av att mannen ...

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Straffrätt

Lurade till sig hus för mångmiljonbelopp

En mäklare döms i hovrätten till 3,5 års fängelse sedan hon förfalskat ett gåvobrev, sökt lagfart och sålt en fastighet för 6,2 miljoner kronor. Samtidigt pågår tvisten om vem som har bättre rätt till fastigheten och de nya ägarna kan tvingas lämn...

Instans
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Rättsområden
Fastighetsjuridik, Familjerätt, Straffrätt

Människorovsdömda MC-klubbmedlemmar nekas PT

Tre medlemmar i MC-klubben Satudarah sökte upp en man i hans hem och krävde honom på 100 000 kronor för att ha ”använt sig av deras namn”. När det visade sig att mannen inte hade pengarna misshandlades och dödshotades han, och fördes bort i bil. G...

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Straffrätt

Åtalade mutbrott var avtackning

En anställd på Trafikverket frias från mutbrott sedan han bjudits på en hockeyresa med övernattning av en leverantör. Tingsrätten och hovrätten godtar mannens uppgifter om att han tidigare var anställd hos leverantören och att resan ska ses som en...

Instans
Hovrätten för Nedre Norrland
Rättsområden
Straffrätt, Arbetsrätt

Börsbolags-VD nekas PT - döms för aktiehandel

En VD, tillika koncernchef för ett börsbolag, döms för otillbörlig marknadspåverkan efter att ha handlat i aktier i det egna bolaget vid flera tillfällen i syfte att höja marknadspriset. Det står nu klart när Högsta domstolen beslutar att inte prö...

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Straffrätt, Affärsjuridik, Compliance

Ögonläkare får fängelse för skattebrott via Dubai-bolag

Tre års fängelse blir straffet för den 57-årige ögonläkare som undanhållit cirka 11,5 miljoner kronor från beskattning, och sett till att hans bolag betalade drygt 3,6 miljoner kronor för lite i arbetsgivaravgifter. 57-åringen hävdar att utbetalni...

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Rättsområden
Skatterätt, Straffrätt

Bankanställd förde över dödsbos pengar till kompis

Enligt den timanställda bankmannen blev han avbruten av en kund som ville flytta drygt 10 000 kronor från ett konto till ett annat när han skulle göra en överföring till kompis – och att han därför av misstag råkat klistra in kompisens kontonummer...

Instans
Göta hovrätt
Rättsområden
Straffrätt, Affärsjuridik

MC-klubbmedlemmar får fängelse för människorov

Tre män döms till vardera fem års fängelse för människorov och försök till grov utpressning. Männen, som är medlemmar i motorcykelklubben Satudarah, sökte upp en man i hans hem och krävde honom på 100 000 kronor för att han skulle ha ”använt sig a...

Instans
Göta hovrätt
Rättsområden
Straffrätt

Företagare som mutat kommunchef nekas PT

En företagare fälldes i två instanser för givande av muta sedan han sålt en bil för underpris till en dåvarande kommunchef – medan kommunchefen fälldes för tagande av muta. Företagaren överklagade till Högsta domstolen, som beslutar att inte pröva...

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Offentlig rätt, Straffrätt

Trissade upp pris med eget bud - bedrägeridom står fast

En man som köpt en lägenhet för 3,5 miljoner kronor kom i samband med tillträdet på att den person som lagt det näst högsta budet bor ihop med säljaren. Både säljaren och budgivaren, som numera gift sig, åtalades och dömdes i tingsrätten för bedrä...

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Rättsområden
Nyttjanderätt, Straffrätt

HD ska pröva påföljd i ekobrottsmål

Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i ett mål där en man dömts för flera fall av grova skattebrott och bokföringsbrott. Tingsrätt och hovrätt har varit överens om ett ettårigt fängelsestraff men hovrätten har ansett att näringsförbudet in...

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Straffrätt

Trolös hotellchef kan ha handlat på uppdrag av styrelsen

En tidigare vd för ett hotellbolag som dömts för trolöshet mot huvudman till fängelse i ett år frikändes i Hovrätten för Övre Norrland och slipper nu en prövning i högsta domstolen. Enligt tingsrätten hade han för bolagets räkning köpt maskiner ti...

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Straffrätt

New York-resa för Skanska-chef med fru var muta

En företagare betalade en resa till New York för en regionchef på Skanska och hans fru. Hovrätten för Övre Norrland som tillåter en skrivelse till Skatteverket som bevis mot företagaren dömer både honom och mottagaren av mutan till dagsböter.

Instans
Hovrätten för Övre Norrland
Rättsområden
Straffrätt

HD prövar inte bedrägerihärva mot äldre

Sju personer dömdes för sin inblandning i en omfattande bedrägerihärva där äldre lurats lämna ut bankuppgifter. Två män, nu 22 respektive 31 år gamla, överklagade. Genom att Högsta domstolen beslutar att inte pröva målet står domarna, fängelse i t...

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Straffrätt

Smet från skatt för 3 miljoner cigaretter

Två män döms till två års fängelse för att ha fört in tre miljoner cigaretter utan att betala skatt. Staten har gått miste om 4,6 miljoner kronor i skatteintäkter. Både tingsrätten och Hovrätten över Skåne och Blekinge konstaterar dock att det är ...

Instans
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Rättsområden
Straffrätt

HD återförvisar mål om förskingring efter missad preskription

En idag 50-årig man dömdes av Halmstad tingsrätt och Hovrätten för Västra Sverige för att ha tillgodogjort sig stora summor pengar av ett 15-tal privatpersoner som skulle placeras i fonder. HD undanröjer den del där hovrätten ändrade rubriceringen...

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Straffrätt

Påföljdsändring för inblandning i vishinghärva

Göta hovrätt ändrar delvis en dom där totalt 18 personer dömts för sin inblandning i en bedrägeri- och penningtvättshärva – där äldre personer kontaktats per telefon, förmåtts lämna ut bank-id och fått pengar överförda till andras konton. En 23-år...

Instans
Göta hovrätt
Rättsområden
Straffrätt, Processrätt