Övrig straffrätt

Nyheter (3796)

HD: Justerat åtal i högre rätt gör att ändrat skadeståndsyrkande ska tillåtas

Om åklagaren justerar sitt ansvarsyrkande i hovrätten får även målsäganden höja sitt skadeståndsyrkande, trots att processen "rubbas", enligt Högsta domstolen. Även om målsäganden känner till de bakomliggande omständigheterna utgör det justerade åtalet en "tillkommande omständighet" i processrättslig mening.

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Straffrätt, Rättsväsende, Processrätt, Skadeståndsrätt