Jordbruk och skogsbruk

Nyheter (475)

Stallägare nekas PT och ytterligare ersättning för brand

Det blir ingen ytterligare försäkringsersättning, utöver de 300 000 kronor som redan betalats ut, till en man som 2015 råkade ut för en brand i ett stall på sin gård i Hässleholm. Det står nu klart i och med att Högsta domstolen beslutar att inte pröva målet. Hovrättens dom – där man kommit fram till att mannens eldning av flis orsakade branden – står därmed fast.

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Miljörätt, Skadestånds- och försäkringsrätt