Björn Hellman

Björn Hellman

Advokat och delägare vid Advokatfirman Åberg & Co

Advokat och delägare vid Advokatfirman Åberg & Co

Play

Miljöbalkens efterbehandlingsansvar

De viktiga reglerna om efterbehandling aktualiseras i samband med transaktioner av företag som bedriver, eller har bedrivit, förorenande verksamhet. Hur kan man i överlåtelseavtal reglera dessa frågor?

Advokat – utbildningsintyg

Expertkommentarer