Lexnova Nyheter

Sveriges mest omfattande juridiska nyhetstjänst. Vår nyhetsbevakning innefattar rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom samtliga rättsområden.

Förordning om ändring i förordningen (2000:704) om internationell rättslig hjälp i brottmål

Träder i kraft
SFS-nummer
2018:1993
Omnämnda SFS
2000:704, 1994:569, 2013:449, 2011:107
Rättsområden
Åklagare, Domare, Konflikt och terrorism, Folkrätt, Straffprocess, Internationell privat- och processrätt

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).