Lexnova Nyheter

Arbetsrätt

Rättsområden

Nyheter (9038)

Doktorandstipendiat har inte rätt till a-kassa

En 53-årig man nekas arbetslöshetsersättning av Kammarrätten i Göteborg – som är ense med såväl förvaltningsrätten som Akademikernas erkända a-kassa. Genom avgörandet fastställs det att det doktorandstipendium som mannen erhållit från Lunds univer...

Instans
Kammarrätten i Göteborg
Rättsområden
Offentlig rätt, Processrätt, Arbetsrätt

Rekryterare nekas ersättning - kandidaterna för dåliga

En rekryteringsfirma som skulle rekrytera sex toppsäljare har inte rätt till någon ersättning. Visserligen godtog uppdragsgivaren att träffa kandidater men det innebär inte att dessa uppfyllde den överenskomna kravprofilen. Hovrätten ändrar tingsrättens dom.

Instans
Svea hovrätt
Rättsområden
Affärsjuridik, Arbetsrätt, HR

Återbetalning trots erlagda arbetsgivaravgifter

En näringsidkare som tagit emot ekonomiska bidrag stöd för två arbetstagare i sin enskilda firma måste återbetala stödet på 135 000 kronor. Orsaken är att han bytte organisationsform till aktiebolag och betalade arbetsgivaravgifterna via det bolag...

Instans
Göteborgs tingsrätt
Rättsområden
Offentlig rätt, Arbetsrätt

137 högskolepoäng på tolv år visar på arbetsförmåga

En man med spastisk cerebral pares, synskada och, sedan cirka tre år, smärta i höften nekas sjukersättning. Kammarrätten beaktar att mannen tidigare studerat i reducerad takt, sommarjobbat och utfört politiska uppdrag – samt att smärtproblematiken...

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Offentlig rätt, Arbetsrätt