Lexnova Nyheter

Sveriges mest omfattande juridiska nyhetstjänst. Vår nyhetsbevakning innefattar rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom samtliga rättsområden.

Granne som inte meddelades om bygglov vinner i MÖD - får överklaga

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Plan- och byggnadsfrågor, Förvaltningsrätt, Förvaltningsprocess, Civilprocess

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).