Förtida uppsägning av försäkring blir HD-fråga

Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i en tvist som rör förutsättningarna för att säga upp en försäkring i förtid. Parter i målet är Länsförsäkringar och en lantbrukare – och knäckfrågan i målet är om bolaget haft rätt att i förtid avsluta lantbrukarens försäkring. Lantbrukaren har gjort en skadeanmälan där han angett att 69 kor stulits från hans gård – något som dock resulterat i ett åtal om försök till grovt bedrägeri. Länsförsäkringar har uppgett att man till följd av detta tappat förtroendet för lantbrukaren som försäkringstagare, men Svea hovrätt har ansett bolaget genom att säga upp försäkringen har ådragit sig skadeståndsskyldighet på grund av avtalsbrott.

En lantbrukare stämde Länsförsäkringar vid Nyköpings tingsrätt och krävde att domstolen skulle fastställa att försäkringsbolaget är skadeståndsskyldigt mot mannen till följd av avtalsbrott. Länsför...

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Övrig straffrätt, Övrig skadestånds- och försäkringsrätt, Försäkringsrätt, Avtalsrätt