Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fågelföreningar vinner i MÖD - har klagorätt mot elledningskoncession

Fågelföreningar vinner i MÖD - har klagorätt mot elledningskoncession
Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Energirätt, Servitut och ledningsrätt, Förvaltningsprocess, Civilprocess, Associationsrätt - övrig

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).