Miljörätt

Lexnova Nyheter

Jordbruk och skogsbruk

Nyheter (526)

Vite för hög ammoniakhalt i slakteri

Människors ”lukttröskel” för ammoniak ligger på 6 ppm, och vid 10 ppm irriteras ögonen. I stallet, där grisar får hållas i 24 timmar före slakt, uppmättes 16 ppm trots föreläggande om en maxhalt på 10 ppm. Slakteriet hävdar att en trasig fläkt är ...

Instans
Kammarrätten i Göteborg
Rättsområden
Miljörätt, Offentlig rätt

Fälldes för ihjälsvultna lamm - HD nekar PT

Hovrätten dömde en man och en kvinna, båda i 70-årsåldern, för brott mot djurskyddslagen sedan de låtit två lamm svälta ihjäl. Påföljden bestämdes till 80 dagsböter vardera, vilket innebar att mannen skulle betala 13 600 kronor och kvinnan 9 600 k...

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Miljörätt, Offentlig rätt, Straffrätt

Miljödomstol avfärdar uppgifter från fågelklubb

”Uppgifter som lämnats av privatpersoner kan knappast läggas till grund för ett beslut om att förbjuda en avverkning”. Det skriver Mark- och miljödomstolen i Östersund och avfärdar information från en lokal fågelklubb som Skogsstyrelsen åberopat i...

Instans
Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt
Rättsområden
Miljörätt