Ändrad utgång om preklusion av försäkringsfall

Ett brev från ett försäkringsbolag till en försäkringstagare tolkas av Göta hovrätt bara som ett svar på en allmän förfrågan om försäkringen hade stöldskyddsmoment samt innebörden av försäkringsvillkoren. Därför är talan prekluderad. Tingsrätten kom till motsatt slutsats.

Någon gång mellan den 1 juni och den 24 juni 2014 inträffade inbrott på en fastighet i Askersund där den nu aktuelle försäkringstagaren hade bedrivit verksamhet i eget företag. I anslutning till in...

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Civilprocess, Försäkringsrätt