Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Preskriptionstid vid en entreprenad som inte slutbesiktigats

Ibland kan det vara lockande för parterna i en entreprenad att "hoppa över" en tidskrävande och kostsam slutbesiktning. Men vilka konsekvenser kan detta resultera i för beställare och entreprenör – och vad kan man göra för att minimera riskerna när man är överens om att besiktning är onödig? Johan Wingmark och Isak Willborg diskuterar.

Isak Willborg
Biträdande jurist på AG Advokat
Johan Wingmark
Advokat och delägare på AG Advokat