Isak Willborg

Isak Willborg

Biträdande jurist på AG Advokat

Biträdande jurist på AG Advokat, specialiserad inom entreprenadrätt samt process- och skiljemannarätt.

Expertkommentarer