Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde – ta del av juridiska analyser i artikelform.

Ombuds tillgång till elektroniska patientjournaler

I februari månads expertkommentar i offentlig rätt fortsätter Titti Mattsson att diskutera den svenska e-hälsoutvecklingen. Kommentaren utgår ifrån ett aktuellt avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen, där bland annat oklarheterna kring ombuds tillgång till enskildas elektroniska patientjournaler behandlats, och den kommande dataskyddsförordningen.

Titti Mattsson
Professor i offentlig rätt

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

980kr

ex. moms

Köp