Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Ombuds tillgång till elektroniska patientjournaler

I februari månads expertkommentar i offentlig rätt fortsätter Titti Mattsson att diskutera den svenska e-hälsoutvecklingen. Kommentaren utgår ifrån ett aktuellt avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen, där bland annat oklarheterna kring ombuds tillgång till enskildas elektroniska patientjournaler behandlats, och den kommande dataskyddsförordningen.

Titti Mattsson
Professor i offentlig rätt