Lexnova Webbinarier

Digitala juridiska seminarier

Köp nu

GDPR i offentlig sektor

När är myndigheter inte skyldiga att lämna ut begärda handlingar? Och vad måste du som arbetar inom statlig verksamhet vidta för åtgärder för att uppnå GDPR-kraven? Få vägledning av Martin Brinnen, en av Sveriges ledande experter på dataskyddsfrågor inom statlig verksamhet. På detta webbinarium får du insikter om vanliga misstag som uppdagats inom offentlig sektor efter att dataskyddsförordningen trätt i kraft

Martin Brinnen