Styrelseledamot nekas PT - solidariskt betalningsskyldig för miljonskuld

I och med att Högsta förvaltningsdomstolen beslutar att inte meddela prövningstillstånd i ett mål om företrädaransvar står det klart att styrelseledamoten som målet avser är solidariskt betalningsskyldig med det räddningstjänstföretag som han varit verksam i avseende en skatteskuld på drygt 2,5 miljoner kronor. Kammarrätten bedömde att Skatteverket bevisat att ett kinesiskt bolag utgjort en filial till bolaget och att verket haft rätt att skönsbeskatta bolaget för inkomster från filialen. Det saknades särskilda skäl för befrielse.

Skatteverket ansökte om att Förvaltningsrätten i Stockholm skulle förpliktiga en man, i egenskap av styrelseledamot och därmed företrädare för ett räddningstjänstföretag, att solidariskt med bolage...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Revision och granskning, Internationell beskattning, Inkomstskatt - individ, Inkomstskatt - företag