Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ändring av tidpunkten för första tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i enhetligt elektroniskt format

Typ
Övrigt
Nr/beteckning
Fi2019/03159/V
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Värdepappersrätt, Deklaration och förfarande, Fri rörlighet, Compliance - icke-finansiella bolag, Compliance - finansiella bolag

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).