Compliance - icke-finansiella bolag

Nyheter (200)

HFD: Lägenhetsuthyrning till bolag undantagen skatteplikt

Högsta förvaltningsdomstolen fastställer ett förhandsbesked om att ett bolag som hyr ut lägenheter till företag under fyra månader alternativt fem månader – båda med möjlighet till förlängning under ytterligare månader – inte omfattas av skattepli...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Skatterätt, Compliance

SD-revisor nekas överprövning - varning kvarstår

Förvaltningsrätten ansåg att det funnits fog för att varna revisorn för Sverigedemokraternas mediebolag Samtid & Framtid, eftersom han underlåtit att anmärka på att styrelsen inte fullgjort bolagets bokföringsskyldighet och eftersom byråjäv fö...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Skatterätt, Compliance, Arbetsrätt

Höjd sanktion för Pekingbo med bolag i Sverige

Att mannen haft "vissa praktiska svårigheter" vid rapportering från utlandet och är obekant med mobilt bank-id medför inte att sjudagarsförseningen med att anmäla en transaktion på drygt 3 miljoner kronor är ursäktlig. Tvärt om får mannen ett 25-p...

Instans
Finansinspektionen
Rättsområden
Affärsjuridik, Compliance

Sanktionsavgift för Goldman Sachs efter sen anmälan

Finansinspektionen delar inte Goldman Sachs uppfattning att marknaden genom en senare anmälan varit medveten om att bolagets innehav i Fingerprint Cards var högre än 5 procent, och konstaterar också att bolaget själv bidragit till ärendets långa h...

Instans
Finansinspektionen
Rättsområden
Affärsjuridik, Compliance

Börsbolags-VD nekas PT - döms för aktiehandel

En VD, tillika koncernchef för ett börsbolag, döms för otillbörlig marknadspåverkan efter att ha handlat i aktier i det egna bolaget vid flera tillfällen i syfte att höja marknadspriset. Det står nu klart när Högsta domstolen beslutar att inte prö...

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Straffrätt, Affärsjuridik, Compliance

Ändring av tidpunkten för första tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i enhetligt elektroniskt format

Enligt en bestämmelse i lagen om värdepappersmarknaden som ännu inte har trätt i kraft ska svenska emittenter vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige upprätta års- och koncernredovisningen i ett format...

SRN: ”Heated tobacco” skattepliktig som cigarett

En så kallad heated tobacco-produkt – där man använder en elektronisk apparat för att hetta upp tobak och inhalera ångan genom – är enligt Skatterättsnämnden skattepliktig som cigarett enligt lagen om tobaksskatt. Den bedömningen ligger enligt näm...

Instans
Skatterättsnämnden
Rättsområden
Skatterätt, Compliance

SRN: Tilläggsköpeskillingar gör inte andelar kvalificerade

Att ägarbolagen mottar tilläggsköpeskillingar efter försäljning av ett konsultbolag åren efter själva försäljningen ägt rum innebär inte att andelarna i ägarbolagen är kvalificerade i det fall övriga förutsättningar saknas. Skatterättsnämnden konstaterar samtidigt att andelsägarnas nystartade bolag inte bedriver samma eller likartad verksamhet som konsultbolaget, trots att båda säljer mjukvara.

Instans
Skatterättsnämnden
Rättsområden
Skatterätt, Compliance

HFD avvisar ansökan om förhandsbesked om tobaksskatt

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, river upp ett förhandsbesked om skattskyldighet för tobaksskatt på en typ av avfallsprodukt från tobaksproduktion eftersom bolaget i fråga nu uppgett att man oavsett svaret inte är skattskyldigt. Eftersom det råd...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Skatterätt, Compliance

HFD: Friskvårdsbidrag på 6 500 kronor inte "mindre värde"

Högsta förvaltningsdomstolen river upp ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden och förklarar att ett friskvårdsbidrag på 6 500 kronor inte kan anses vara av mindre värde och därför inte är skattefritt. Bestämmelserna om skattefrihet för persona...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Skatterätt, Compliance