Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Nyheter i dataskyddsförordningen II Med EU:s dataskyddsförordning, i...

I december månads expertkommentar i offentlig rätt skriver Sören Öman om EU:s dataskyddsförordning. Kommentaren tar upp den nya rätten för registrerade att få ofullständiga uppgifter kompletterade, och vad denna rätt medför för skyldigheter för den personuppgiftsansvarige.

Sören Öman
Ordförande i Arbetsdomstolen