Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv

Köp nu

Samäganderättslagens varande eller icke varande

Marie Wessel går igenom de problem som lätt kan uppstå vid samägande av lös och fast egendom. Samägande av lös och fast egendom leder ofta till problem gällande andelar, förvaltning och vid upplösning av samägandet. Marie Wessel delar med sig av en checklista och praktiska tips vad du bör tänka på vid upprättande av ett samäganderättsavtal.

Marie Wessel
Advokat och delägare Lindskog Malmström Advokatbyrå