Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv

Köp nu

och 4. Återkallelse av testamente och incitamentsprogram och bodelning

Advokat – utbildningsintyg

I del 1 går Fredric Renström igenom återkallelse av testamente och särskilt frågan om återkallelse av återkallelsen, i ljuset av ett nytt avgörande från Hovrätten i Övre Norrland. I del 2 går Marie Wessel igenom incitamentsprogram och bodelning, en komplex och i många stycken oreglerad fråga, vilket gör det svårt för praktiserande jurister att veta hur man skall gå till väga. Frågan har blivit allt vanligare och det handlar ofta om mycket pengar. Wessel går igenom olika typer av incitamentsprogram samt svårigheterna vid bodelning och avslutar med egna erfarenheter i frågan.

Fredric Renström
Advokat, delägare Lindskog Malmström Advokatbyrå
Marie Wessel
Advokat och delägare Lindskog Malmström Advokatbyrå