Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv

Köp nu

Skevdelning och ett nytt rättsfall från hovrätten.

I det här avsnittet går Marie Wessel igenom skevdelning. Wessel reflekterar över ett nytt intressant hovrättsfall i ämnet. Wessel tar även upp tidigare praxis kring skevdelningsregeln och samlar på så sätt all viktig praxis i detta avsnitt.

Marie Wessel
Advokat och delägare Lindskog Malmström Advokatbyrå