Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv

Köp nu

Handräckning med mera

I det här avsnittet pratar Ulf Jensen om handräckning med mera. Jensen riktar in sig på hur fastighetsägare och servitutshavare skall bära sig åt när någon gör intrång på deras marker eller rättigheter. Avsnittet innehåller en hel del nyheter både i form av rättsfall och den nya lagstiftningen om avlägsnande.

Ulf Jensen
Professor i fastighetsvetenskap