Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv

Köp nu

Ny proposition om miljöbedömningar

I detta avsnitt går Björn Hellman igenom en ny proposition om miljöbedömningar. I propositionen föreslås att hela sjätte kapitlet i miljöbalken skall upphävas och ersättas av ett nytt kapitel med nya bestämmelser. Om propositionen antas så innebär det betydande regeländringar på miljörättens område. De föreslagna förändringarna har inte bara betydelse för miljörättare utan för alla som sysslar med någon form av miljökonsekvensbeskrivningar eller miljöbedömningar.

Björn Hellman
Advokat och delägare vid Advokatfirman Åberg & Co