Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv

Köp nu

Högsta domstolen och legalitetsprincipen

I det här avsnittet pratar Martin Borgeke om den mycket viktiga legalitetsprincipen och hur högsta domstolen hanterat denna under senare år. Borgeke ger även synpunkter som är användbara för en försvarare vid åtal där legalitetsprincipen aktualiseras.

Martin Borgeke
Fd justitieråd