Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet

Träder i kraft
SFS-nummer
2019:499
Omnämnda SFS
2012:278, 2018:558, 2002:444, 2010:299, 19:86, 19:296, 2019:498
Rättsområden
Straffprocess, Personuppgifter och integritet, Ordning och säkerhet, Polis

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).