Lexnova Nyheter

Sveriges mest omfattande juridiska nyhetstjänst. Vår nyhetsbevakning innefattar rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom samtliga rättsområden.

HD läxar upp TR och HovR - var inte behöriga i skattetilläggsärende

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Påföljd, Domare, Åklagare, Straffprocess, Skatteprocess, Ekobrott

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).