Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2005:1095) om ärenden i arrendenämnd och hyresnämnd

Träder i kraft
SFS-nummer
2018:1010
Omnämnda SFS
2005:1095
Rättsområden
Domare, Förvaltningsrätt, Arrende

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).