Arrende

Nyheter (226)

Kungl. Maj:ts proposition nr 91 år 1968

I denna proposition föreslås att nuvarande hyreslag ersätts med en ny hyreslag – liksom den nuvarande infogad som 3 kap. i lagen om nyttjanderätt till fast egendom – samt att en ny organisation bestående av statliga regionala hyresnämnder inrättas...

Rättsområden
Rättsväsende, Nyttjanderätt