Lexnova Nyheter

Sveriges mest omfattande juridiska nyhetstjänst. Vår nyhetsbevakning innefattar rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom samtliga rättsområden.

Fastighetsköpare förlorar regresstvist mot makar - pantbelastningar ingick i tidigare överlåtelse

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Fastighetsköp, Sakrätt, Insolvensrätt, Avtalsrätt

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).