Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Högsta domstolen klargör medansvaret enligt 25:18 vid konkurs

I september månads expertkommentar i affärsjuridik diskuterar Erik Nerep medansvaret enligt ABL 25:18, då bolaget försatts i konkurs, med utgångspunkt i ett nytt prejudikat från Högsta domstolen.

Erik Nerep
Professor i svensk och internationell handelsrätt