Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Om fastighetsägarens rätt att förfoga över objektet i ett...

Stieg Synnergren skriver om rätten för fastighetsägaren att förfoga över hyresobjektet – en fråga som inte finns direkt reglerad i lag. Kommentaren berör bland annat gränsdragningen mellan tillåtna förfoganden och när fastighetsägarens agerande går över i det straffbara området.

Stieg  Synnergren
Fd hyresråd och ordförande i Hyresnämnden och Arrendenämnden i Linköping