Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Barnets bästa i vårdnadstvister - särskilt om förhållandet mellan och...

I september månads expertkommentar i familjerätt skriver Kent Källström om vårdnadstvister och barnets bästa. Förhållandet mellan familjerätt och straffrätt berörs särskilt, med utgångspunkt i ett färskt HD-avgörande rörande egenmäktighet med barn.

Kent Källström
Professor i civilrätt