Köp detta avsnitt

Du får tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill.


10 tips om skriftväxlingen i strategisk processföring

Fredrik Bergman tar upp tio konkreta tips och principer om skriftväxlingen under förberedelsen i domstol. I den här delen av strategisk processföring är det viktigt att sätta sig in i hur domstolen ser på målet och hur du som ombud etablerar och upprätthåller en trovärdighet. En tydlig struktur underlättar för domstolen att sätta sig in i målet.

Fredrik Bergman
Jurist & chef för Centrum för rättvisa