Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv

Köp nu

Ny praxis om bevisbördans placering i fordringsmål

HD avgjorde nyligen vem som har bevisbördan i ett mål om fordran där ena parten återkrävde en ostridig betalning. Domen tas upp av Emilia Lundberg som också tittat på ett mål från Svea hovrätt rörande bevisfrågor vid misstagsbetalningar. Hon förklarar vad som skilde majoritetens uppfattning från minoritetens i de båda fallen.

Emilia Lundberg
Advokat