Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv

Köp nu

Miljörättens sanktionssystem

Advokat – utbildningsintyg

I det här avsnittet går Stefan Rubenson igenom miljöområdets omfattande sanktionssystem. Här finns miljöstraffrätten och nära den brottsbalkens regler om företagsbot liksom förverkande regler av vinning av brott. Andra sanktionsformer är den för miljörätten anpassade sanktionsformen , miljösanktionsavgiften och den i särklass vanligaste sanktionsformen vitesföreläggandet. Rubenson tar upp de väsentliga rättsfall som gäller vid de olika sanktionsformerna.

Stefan Rubenson
F.d. chef för rättsenheten på miljödepartementet

Vill du få tillgång till detta avsnitt?

Du kan köpa detta avsnitt av Lexnova Play. Du får tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill.

1490kr

ex. moms

Köp