Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv

Köp nu

Två nya HD-mål om domsrätt och tillämplig lag

Lundberg ger en ordentlig genomgång av två nya HD-avgöranden med fokus på frågorna om domsrätt och tillämplig lag. Trots att den första domen är av internationell karaktär diskuteras sådant som är av intresse även i svenska mål där frågan om rättegångshinder på grund av behörighetsbrister kan dyka upp.

Emilia Lundberg
Advokat